Foto's van het vorige kyu graad examen geplaatst....Foto's van de stage Toga Rashi geplaatst....3e en 2e plaats toernooi Random Attack. Hugo en Mike hebben ontzettend mooie technieken laten zien op het random attack toernooi. Er klonk geregeld uit het publiek hoe goed ze bezig waren. Hugo van harte met de 3e plaats en Mike van harte met de 2e plaats. Kijk nu op deze site voor de foto's.....BINNENKORT kennismakingscursus jiu jitsu voor ouders....Wedstrijd random attack.... Nieuwe datum wedstrijdtraining....

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing voor alle bezoekers en gebruikers van de website van yawara.

 

 

 Intellectueel eigendomsrecht

Alle beelden, logo's, teksten en andere content op deze website worden beschermd door het auteursrecht (tenzij anders vermeld). Reproductie / gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van yawara.

 

 

 AansprakelijkheidOndanks alle zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd typefouten bevat, onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen niet instaan voor het feit dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. In geen geval zullen wij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met het gebruik van deze website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website (tijdig) te kunnen raadplegen, of die het directe of indirecte gevolg is van informatie die verkregen is door middel van deze website.